در نشست صمیمی که در کنسولگری ایران در اربیل انجام شد

جناب آقای دکتر کریمی رایزن محترم جمهوری اسلامی ایران با جناب آقای دکتر ماقنتی مدیریت نمایشگاه های خارجی شرکت آوای موفق ایرانیان دیدار کردند

در این دیدار به توسعه همکاری های نمایشگاهی در اربیل تاکید شد و با عنایت به برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه خانه ایده آل خاورمیانه اربیل جناب آقای دکتر کریمی فرمودند “مثل همیشه مشارکت کنندگان ایرانی از حمایت ۱۰۰ درصدی رایزنی و سفارت ایران برخوردار خواهند بود”.