درباره نمايشگاه

 

نمایشگاههای بین المللی بازرگانی، به منزله یک عامل برقراری ارتباط نزدیک در بین بازارهای جهان، موجب توسعه، بازرگانی کشورهایی میشود که در برگزاری آن با یکدیگر مشارکت داشته اند .مى توان گفت: نمایشگاههای بین المللی که در رشته هاى صنایع و خدمات بازرگانی در کشورهای جهان برگزار میگردند، از مراکز مهم توسعه و محورهای اساسی مبادلات بازرگانی بین کشورها به حساب مى آيند . زیرا، این گونه نمایشگاهها، به ویژه از دیدگاه صادرات صنعتی و خدمات، مناسبترین فرصت را برای تولیدکنندگان فراهم میسازند تا کا های خود را در معرض دید بازدیدکنندگان و خریداران بالقوه و بالفعل قرار دهند، و براى توليدات و محصولات خودبه نحو مناسبى بازاریابی کنند و در نتیجه بازار فروش خود را توسعه دهند.

چهل و چهارمين نمايشگاه بين المللى بازرگانى عراق از اهميت ويژهاى براى كشور عراق وشركاى تجارى اين كشوربرخوردار است . كشور عراق با پيروزى هاى بسيار كسترده بر گروهك تروريست داعش و توفيقات زيادى كه در جنگ با اين گروهك تروريستى بدست آورده به نوعى وارد مرحله عراق پسا داعش گرديده وسعى در برقرارى امنيت و امكان استفاده از ظرفيت هاى موجود براى توسعه روابط اقتصادى با دنيا را در دستور كار خود دارد بسيارى از كشورهاى حاضر در نمايشگاه بطور خاص براى همكارى هاى اقتصادى در عراق بودجه و اعتبار گذاشته اند و بهره بردارى از اين فرصت در مدل مشاركت هاى بين المللى مى تواند فرصت خوبى در افزايش فعاليتهاى بازرگانى گردد .

 

اهداف نمايشگاه

١)بالا بردن سطح اقتصادى كشور عراق با كمك كشورهاى ديگر براى ورود ارز و افزايش قدرت اقتصادى

٢) افزايش راه هاى ارتباطى عراق با كشورهاى جهان براى تعامل بيشتر با كشورهاى مورد هدف

٣)برآورده كردن نيازهاى كشور عراق و همچنين پيدا كردن يك بازار هدف جديد براى محصولات داخلى عراق

٤)تشخيص منابع سرمايه گذارى كه خود باعث افزايش فرصت هاى شغلى زيادى خواهد شد .