رزرو

0$

ثبت نام با موفقیت انجام شد

خدمات مورد نیاز خود را انتخاب کنید


این مجموعه به ازای هر 12 متر غرفه نمایشگاه میزان 300 کیلوگرم بار رایگان از مبدا تهران به اربیل منتقل می کند.


به ازای هر نفر 50 دلار


به دلیل نوسانات قیمت اطلاع رسانی خواهد شد


اقامت به ازای هر شب در هتل چهار ستاره، یک تخته 70$ و دو تخته 90$ با صبحانه، سونا، حمام سنتی، استخر، باشگاه ورزشی

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

رزرو غرفه

نمایشگاه مد،پارچه و فشن

گروه کالایی خود را انتخاب کنید

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

مشخصات افراد حاضر در غرفه

  1. مشخصات نفر اول

فرمت های مجاز png,jpg,jpeg

فرمت های مجاز png,jpg,jpeg

  1. مشخصات نفر دوم

فرمت های مجاز png,jpg,jpeg

فرمت های مجاز png,jpg,jpeg

  1. مشخصات نفر سوم

فرمت های مجاز png,jpg,jpeg

فرمت های مجاز png,jpg,jpeg

  1. مشخصات نفر چهارم

فرمت های مجاز png,jpg,jpeg

فرمت های مجاز png,jpg,jpeg

  1. مشخصات نفر پنجم

فرمت های مجاز png,jpg,jpeg

فرمت های مجاز png,jpg,jpeg

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی


اطلاعات ثبت نامی شما

Discount :

ثبت نهایی